Velkommen til Dansk Politihundeforening - Taastrup afdeling

Dansk Politihundeforening, Taastrup Afdeling, er stedet hvor civile og tjeneste-hundeførere mødes for at træne, konkurrere og udveksle erfaringer omkring Brugshundearbejde. Dansk politihundeforenings formål er blandt andet, at skabe interesse for opdræt og dressur af politihunde og deres praktiske anvendelse inden for politiets arbejde og blandt civile medlemmer at lade afholde konkurrencer, der bygger på praktisk politihundearbejde.

Under menupunktet Information, kan du læse om PH programmet, samt finde information om Taastrup afdeling.


Herunder kan du se nogle af vores nyheder, om de aktiviter der foregår i foreningen.


Præmier til årsfesten

Så er den årlige præmiefest overstået, og herunder er oversigten over de præmier som blev uddelt.


Klubmester
    Ukårede: Camilla Jæger med Kratmosens Siri med 64,0 point
    Unghund: Lars E. Nielsen med Amagers Uran med 159,3 point
    Patrulje: Johhny Holt med Zerberusdks Fighter med 187,6 point
    Kriminal: Mikkel Olsen med Sund Hund Kira med 175,6 point
    Vinder: Camilla B. Andersen med Sund Hund Yang med 196,8 point
    Samlet klubmester - bedste procentmæssige resultat: Lars E. Nielsen med 88,5%


Bedste hunde
    Bedste kåring - Lars E. Nielsen med Amagers Uran med 106,0 point
    Bedste unghund - Lars E. Nielsen med Amagers Uran - U2 med 171,8 point
    Bedste patruljehund - Camilla B. Andersen med Amagers Daisy - DM udt. med 220,6 point
    Bedste kriminalhund - Camilla Sønderskov med Nederholms Quanto  -DM udt. med 209,9 point
    Bedste vinderhund - Camilla B. Andersen med Sund Hund Yang - DM udt. med 190,8 point

Områdepræmier
    Unghund 1
    Lars E. Nielsen med Amagers Uran - 6. præmie
    Camilla B. Andersen med Amagers Daisy - 4. præmie

    Oprykninger
    Camilla Sønderskov med Nederholms Quanto - 1. præmie

    DM Udtagelser
    Camilla B. Andersen med Amagers Daisy - 2. præmie
    Mikkel Olsen med Sund Hund Kira - 2. præmie

    Unghund 2
    Lars E. Nielsen med Amagers Uran - 2. præmieAndre
    Deltagere ved DM
    Gitte Pedersen med Froulunds Endo
    Camilla B. Andersen med Amagers Daisy
    Mikkel Olsen med Sund Hund Kira
    Camilla Sønderskov med Nederholms Quanto

Vandrepokaler
    Bedste unghund
    Lars E. Nielsen med Amagers Uran

    Ung lovende hundefører
    Lars E. Nielsen med Amagers Uran

    Lydighedscup
    Mikkel Olsen med Sund Hund Kira med 66,0 point

    Årets figurant
    Gitte Pedersen

    Årets hund
    Camilla Sønderskov med Nederholms Quanto


Derudover fik Lars Bo og Frank en erkendtlighed for deres store arbejde med klubhuset.

To nye patruljehunde

Søndag den 3. november blev der afholdt unghundeoprykning i Frederiksværk og Taastrup havde to hundeførere med til start. Det blev en god dag for de to - de sluttede dagen som nybagte patruljehunde.


Henrik Hansen med Sund Hund Hudson (Spacey) fik en 6. plads på dagen med 167,2 point. Henrik havde en halv oprykning i forvejen og dermed patruljehund.

Lars Nielsen med Amagers Uran (Zeus) fik en flot 2. plads på dagen med 171,8 point og dermed en hel opryking.


Et kæmpe stort tillykke til begge.

Klubmesterskab 2019

Der skal lyde et stort tak til alle der har været med til at få klubmesterskabet afviklet og for nogle veltilrettelagt konkurrencer.


Klubmestre 2019 blev:

Kåringsklassen:
Camilla Jæger

Unghundeklassen:
Lars E. Nielsen

Patruljeklassen:
Johnny Holt

Kriminalklassen:
Mikkel Olsen

Vinderklassen:
Camilla B. Andersen

Alle resultater kan ses på resultatsiden.
Områdemester i Taastrup

Der skal lyde et kæmpe stort tillykke til Gitte og Endo, der blev områdemester i patruljeklassen ved dette års finale på Kildegården.


Det var yderst velfortjent. Tillykke


Camilla og Storm fik en flot 2. plads i kriminalklassen. Tillykke med det.

2 nye unghunde

Fredag den 22. marts 2019 var der kåring i Taastrup. Der stillede 4 hunde, 3 fra Taastrup og 1 fra Roskilde.

Et kæmpestort tillykke skal lyde til to nye unghunde:

Lars E. Nielsen med Amagers Uran (Zeus) - kåret med 106,0
Henrik Hansen med Sund Hund Hudson (Spacey) - kåret med 96,4


Desværre kom de to andre ikke igennem, begge mistede sporet. Op på hesten igen.

Sjællandsmesterskab 2019

Frederiksværkafdelingen tager hermed afsats til afviklingen af


                                          Sjællandsmesterskabet 2019


                                                for Unghunde


                                        søndag d. 8. september 2019Sjællandsmesterskabet vil i 2019 blive afviklet med udgang fra Politihundeskolen som i 2018.
Dette er kun en forhåndsorientering, således I kan sætte det ind i kalenderen – printe ud – hænge op.


I er velkomne til at tilmelde, men endelig tilmelding kommer ud ca. juni 2019


Dommermøde

Der bliver afholdt det årlige dommermøde den 10. februar 2019 kl. 9 i

Taastrup Kulturcenter
Poppel Alle 12
2630 Taastrup

Venligst meld tilbage til Mikkel senest 1. februar 2019 ift. forplejning.

Instruktørkursus

På foranledning fra Skovbo og Roskilde etableres igen et grundlæggende instruktørkursus her i vinter.

 

Kurset består af 4 gange.: 1 aften +  3 hele dage. – Alle dage i PH København.

Datoer:

 • Torsdag den 13. december fra kl. 18.30 til ca. 22. (Info og teori)
 • Søndag den 13. januar fra kl. 09.00 til ca. 15.30 (teori & praktik)
 • Søndag den 27. januar fra kl. 09.00 til ca. 15.30 (teori & praktik)
 • Søndag den 10. februar fra kl. 09.00 til ca. 15.30 (teori & praktik)

 

Deltagerne forventes at skulle møde alle 4 gange, ligesom de skal forvente hjemmearbejde.

Hver afdeling er sikret 2 pladser. Har man flere bedes deltagerne tilmeldes i prioriteret rækkefølge, så der evt. kan fyldes på ved uudnyttede pladser.


Tilmelding sker til Christian senest d. 29. november..

Resultat klubmesterskab

Ukårede:

Klubmester Henrik Hansen med Sund Hund Spacey med 106,2 point

2. plads Martin Vestergaard med Amagers Turbo med 98,7 point

3. plads Gitte Greve med Koge Aran med 79 point


Patruljeklassen:

Klubmester Mikkel Olsen med Sund Hund Kira med 216,1 point

2. plads Camilla Sønderskov med Nederholms Quanto med 208,9 point

3. plads Johnny Holt med Zerberuzdks Fighter med 187,2 point


Vinderklassen:

Klubmester Camilla Byskov Andersen med Sund Hund Yang med 209,7 point

2. plads Christian Sjørlund Bonnett med Amagers Ixi med 207,1 point

3. plads John Nielsen med Sund Hund Enzo med 204,5 point


Et stort tilykke til de nye klubmestre!

Samt et kæmpe stort tak til tilrettelæggere, dommere og figuranter som trådte til og hjalp med at få konkurrencen afholdt.

Arrangementer


De kommende 3 måneder
Dommermøde 2020 den 09.02.2020

Udtagelse til områdemesterskab 2020 den 16.02.2020

Lydighedscup 1 - 2020 den 22.02.2020

Områdemesterskab 2020 del 1 den 08.03.2020

Områdemesterskab 2020 del 2 den 22.03.2020

Kåringshold den 01.04.2020

Unghund 1 2020 den 05.04.2020

Områdemesterskab 2020 Finale den 19.04.2020

Kriminaloprykning 2020 den 25.04.2020

Patruljeoprykning 2020 den 26.04.2020      Dansk Politihundeforening er stiftet i 1909.
      Foreningen er inddelt i 7 Områder og 51 lokalforeninger.
      Lokalforeningerne er fordelt over hele landet.
      Ved indgangen til året 2015 bestod medlemskaren af i alt 1.959 medlemmer, heraf 115 i sektion I
      (polititjenestemænd med politiets patruljehunde) og 1723 i sektion II (civile og polititjenestemænd med civile hunde).

      Herudover har foreningen 121 passive medlemmer.

      Foreningens formål er:
      - at skabe interesse for opdræt og dressur af politihunde og deres praktiske anvendelse inden for politiets arbejde og blandt civile medlemmer.
      - at lade foretage kåringer af civile hunde og føre en politihundestambog. Denne kåring er i relation til avl, at betragte som en brugshundeprøve.
      - at lade afholde konkurrencer, der bygger på praktisk politihundearbejde.
      - at søge samarbejde om konkurrencer og politihundearbejde med lignende foreninger i ind- og udland.